สวนปาล์มดิ่ง สวนทางค่าปุ๋ยพุ่งรายวัน ไม่คุ้มทุน

นายวารินทร์ สุวรรณรัตน์ อายุ 68 ปี เกษตรการชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้เดื อ ดร้อนห นักจากปั ญห าราค าปาล์มตกต่ำ เพราะเหลือแค่ กก.ละ 4.90-5.20 บ าท ซึ่งไม่คุ้มทุนอย่างมาก

ขณะที่ปุ๋ยร าค ายังสูง ยังไม่ได้ลดต่ำลงมา จากเดิมกระสอบละ 700-800 บ าท แต่ขณะนี้พุ่งขึ้นเป็นกระสอบละเกือบ 2,000 บ าท โดยตนเองข ายปาล์มน้ำมันได้ 3,000 บา ท แต่ต้องไปซื้อปุ๋ยกว่า 10,000 บ าท ซึ่งเกษตรกรจำเป็นจะต้องใส่บำรุงต้น บำรุงลูก ทุกๆ 4 เดือน หากไม่ใส่ผลผลิตก็ไม่ออก

พร้อมเรียกร้องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกษตรกรโดยตรง แต่ปล่อยให้ปุ๋ยราคาแพงขึ้น โดยไม่มีทีท่าจะหยุด สวนทางกับราคาปาล์มน้ำมันที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าของสวนบางรายไม่ได้ใส่ปุ๋ย เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว แต่ปาล์มน้ำมันหากไม่ได้ใส่ปุ๋ย จะไม่มีผลผลิต ทำให้เกษตรกรเดื อ ดร้ อนอย่างหนัก

นางอภิญญา วงศ์วิวัฒน์ เจ้าของลานเทวงศ์วิวัฒน์ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันต่ำลงมาอย่างมากตลอดช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนขณะนี้เหลือ กก.ละ 4 บ าทกว่าๆ ถึง 5 บ าทกว่าๆ แถมปริมาณผลผลิตปาล์น้ำมันที่ได้ก็ไม่มาก อยู่ในระดับกลางๆ แต่ราคากลับตก เดื อ ดร้อนทั้งเกษตรกร และเจ้าของลานเท

โดยเฉพาะเกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยในร าค าที่แพงมาก กระสอบละเกือบ 2,000 บ าท ซึ่งร าค าปาล์มน้ำมันที่ กก.ละ 5 บา ท ขณะที่ปุ๋ยราคาแพงขึ้นๆ ถือว่าเกษตรกรขาดทุน ปัจจัยการผลิตต้นทุนสูงมาก แต่ถ้าจะให้เกษตรกรอยู่ได้ ราคาปาล์มน้ำมันต้องอยู่ที่ กก.ละ 6-7 บ าท เพราะปาล์มต้องใส่ปุ๋ย ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่มีลูก แต่ถ้ารัฐบาลช่วยลดต้นทุนราคาปุ๋ยให้ลงมาที่กระสอบละ 1,000 บา ท เกษตรกรก็พออยู่ได้

ส่วนสาเหตุที่ราคาปาล์มน้ำมันตกนั้น ไม่ทราบแน่ชัด แต่ทางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บอกว่า เนื่องจากช่วงนี้ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีปาล์มน้ำมันออกมาก จึงทำให้ราคาน้ำมัน CPO ของโลกลดลง เพราะราคาปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน CPO ในตลาดโลก ทั้งที่จริงๆ แล้วเป็นช่วงประเทศไทยมีปาล์มน้ำมันออกน้อย แต่ก็ส่งผลมาถึงด้วย ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันลดลง

ส่วนบางโรงงานแม้จะไม่ได้ปฏิเสธการรับซื้อปาล์มน้ำมันโดยตรง เพราะผิดกฎหมาย แต่สารพัดจะมีข้ออ้างที่จะปฏิเสธการซื้อ เช่น ปิดปรับปรุงโรงงานบ้าง สลับกันหยุดบ้าง กล่าวอ้างว่าเครื่องจักรเสียบ้าง รถตักเสียบ้าง หยุดเดินเครื่องบ้าง ซ่อมแซมเครื่องจักรบ้าง

หรือเมื่อนำไปข ายก็ปล่อยให้เกษตรกรต้องจอดรอเป็นเวลานาน ทำให้รถบรรทุกปาล์มน้ำมันต้องจอดตากแดด ส่งผลให้สูญเสียน้ำหนัก หรือบางโรงงานจะซื้อแต่เฉพาะลูกค้าประจำของตัวเอง จนบางวันตนเองต้องบรรทุกปาล์มน้ำมันส่งไปขายที่โรงงานจังหวัดกระบี่ ก็ยิ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีก ทำให้เดือ ดร้ อนอย่างมากทั้งชาวสวน และเจ้าของลานเท เพราะหากปาล์มน้ำมันผลสุก เกษตรกรก็ต้องตัด เพราะหากไม่ตัด ก็ร่วงหล่นคาต้น ไม่เหมือนกับยางพารา ไม่ตัดน้ำยางก็ยังคงอยู่

จึงเรียกร้องรัฐให้เร่งแก้ปัญหาในเรื่องร าค า หรือช่วยปรับลดราคาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตให้ต่ำลง เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ รวมทั้งเข้ามาดูข้อเท็ จจ ริงว่า เกิดอะไรขึ้น และบอกเกษตรกร ว่า ทำไมราคาปาล์มน้ำมันจึงตกลงเหลือ กก.ละ 4 บ าทกว่า ทั้งๆ ที่ช่วงนี้มีปริมาณผลผลิตไม่มาก

ขอบคุณที่มา ข่าวสด