หนุ่มตรัง เพาะเลี้ยงขาย ได้ปีละล้าน

หนุ่มตรังเพาะเลี้ยงส่งขายหลายประเทศสร้างรายได้นับล้านบาทต่อปี…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิรโรจน์ ดีจุฑามณี อายุ 31 ปี ชาว อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งเรียนจบจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้เวลาว่างหันมาเพาะเลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดจำนวนหลากหลายสายพันธุ์ เช่น โมโตโร่, แบล็คไดมอนด์, โพลคาดอท, ไทเกอร์, ไฮบริค ฯลฯ โดยเริ่มสนใจศึกษาการเลี้ยงปลากระเบนมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาเมื่อปี 2555 ควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาสวยงาม ขายได้เป็นค่าเทอมค่าจ่ายระหว่างเรียน ต่อมาเห็นว่าแนวโน้มความต้องการเลี้ยงปลากระเบนสวยงามยังไปได้ดี ประกอบกับเป็นความชอบส่วนตัว จึงหันมาจัดตั้งฟาร์มโดยจดทะเบียนกับกรมประมงตามสัญญาไซเตสประเภท 3 อย่างถูกต้อง และมีสำนักงานประมง จ.ตรัง ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เข้ามาดูแลระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นก็เริ่มสั่งซื้อปลากระเบนชนิดต่าง ๆ มาเพาะเลี้ยง จนกระทั่งได้พ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ลวดลายสวยงามตามความต้องการของลูกค้า จึงเริ่มทำการตลาดต่างประเทศ โดยส่งขายตั้งแต่ประเทศ อเมริกา, เม็กซิโก, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย เกาหลี, เวียดนาม ราคามีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาท ส่งขายทุกเดือน ๆ ละประมาณ 100-200 ตัว สร้างรายได้กว่า 1,000,000 บาทต่อปี และตอนนี้มีลูกปลากระเบนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จนต้องขยายเครือข่ายกลุ่มเพาะเลี้ยงเพิ่มไปยังเกษตรกรจังหวัดใกล้เคียง โดยปลากระเบน 1 ตัวสามารถออกลูกได้ปีละ 3-4 ครั้ง แต่ละตัวตั้งท้องนาน 3 – 4 เดือน แล้วแต่สายพันธุ์ ออกลูกตั้งแต่ 1-18 ตัวต่อครั้ง และใช้เวลาเพาะเลี้ยงประมาณ 1-2 เดือน เพื่อให้ปลาแข็งแรง ทนทาน ก็สามารถนำลูกปลากระเบนขนาดความกว้างประมาณ 4-5 นิ้ว ส่งขายต่างประเทศได้