พระธาตุเจดีย์กลางน้ำ งดงามสง่า โบสถกลางน้ำ วัดทุ่งเซียด

พาชมบรรยากาศของวัดทุ่งเซียด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความสวยงามของพระธาตุเจดีย์กลางน้ำ

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 41 บ้านทุ่งเซียด ถนนพุนพิน – พระแสง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 15.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 24 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว กุฎิสงฆ์ จำนวน 13 หลัง เป็นอาคารไม้ 10 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และตึก 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 14 เมตร ยาว 29 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน หอระฆัง โรงครัว เรือนเก็บพัสดุ และเรือนรับรอง ปูชนียะวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 85 นิ้ว สูง 109 นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 51 นิ้ว สูง 81 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543

พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาชมบรรยากาศความสวยงามของวัดทุ่งเซียด

ขอบคุณเพจ : สุราษฎร์News