เงินดิจิทัล10,000 ใช้ยังไง” มีคำตอบ ใครจะได้บ้าง

นโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท หรือ เงินดิจิตอล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชน หลังผลการโหวตนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วว่านายเศรษฐา ทวีสิน จากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกคนที่ 30 และมีข้อตกลงว่าจะนำเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ

สำหรับเงินดิจิทัล10,000 บาท ยังคงมีหลายๆคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ วันนี้เราได้รวมเอาคำตอบของคำถามหลักเกี่ยวกับนโยบายมาให้แล้ว

เงินดิจิตอลได้วันไหน เงินดิจิทัล 10,000 ได้วันไหน

คำตอบคือ “หากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น และไม่พลิกความคาดหมายหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะเริ่มโครงการได้วันที่ 1 ม.ค. 2567”

เงินดิจิทัล 10,000 ใช้ยังไง

มีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ ซื้อของภายในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จะซื้ออาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องมือทำกิน ได้ทั้งนั้น หากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้า สามารถขยายได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่ หากอาศัยอยู่คนละที่ กับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน จำเป็นต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้น และต้องใช้ให้หมดภายในระยะเวลา 6 เดือน จะใช้ทีเดียว หรือ ทยอยใช้ก็ได้

ใครได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท บ้าง

ผู้ที่จะได้รับเงินดิจิทัล กำหนดเงื่อนไขว่า ต้องเป็นประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 10,000 บาท เข้าดิจิทัลวอลเล็ต ที่ถูกสร้างโดยรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้สร้าง สำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆ เช่น คนพิการ คนชรา ก็จะได้รับเต็มจำนวนไม่หักลด

เงื่อนไขรับเงินดิจิทัล 10,000

ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประชาชนเลข 13 หลัก จะได้รับเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท

เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถใช้จ่าย ณ ร้านค้าต่างๆ ในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ปรับเปลี่ยนได้) 

มีระยะเวลาให้ใช้ภายใน 6 เดือน ใช้จ่ายครั้งเดียว 10,000 บาท หรือทยอยใช้ไปเรื่อยๆ ก็ได้

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

ประชาชนสามารถใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท ในการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องมือทำกิน ฯลฯ ตามร้านค้าในชุมชน โดยห้ามใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เช่น ย าเส พ ติ ด การพนั น เป็นต้น

เงินดิจิทัล 10,000 แลกเป็นเงินสดได้ไหม

กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ รวมไปถึงไม่สามารถแลกหรือเบิกถอนเป็นเงินสดได้เช่นกัน โดยให้ใช้จ่ายเงินผ่านร้านค้าที่รับชำระดิจิทัล แต่หากประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีแอปพลิเคชัน ก็ยังสามารถใช้บัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวในการชำระได้

cr : thainews