ยูเนสโก นำภาพครูโนราไทย ขึ้นปกเพจเฟซบุ๊ก เพื่อใช้เผยแพร่วัฒนธรรม

ปลื้มใจกับคนไทย เมื่อภาพวัฒนธรรมไทย ได้ขึ้นปกเฟซบุ๊กยูเนสโก!

เป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อเพจเฟซบุ๊กยูเนสโก หรือองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้นำภาพ “โนรา” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวไทย ขึ้นปกเพจเฟซบุ๊ก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

พร้อมข้อความ “We Are Living Heritage” ซึ่งหมายความว่า “พวกเราคือมรดกที่มีชีวิต”

โดยยูเนสโก เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างชาติต่างๆ ให้ยอมรับระบบสังคมวัฒนธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และผลงานทางศิลปะของกันและกัน 

การนำภาพโนราไทย ขึ้นปกเพจเฟซบุ๊กในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น และเป็นการเผยแพร่เรื่องราววัฒนธรรมนี้ ให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติมากขึ้น

สำหรับโนราไทย ได้ประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อปี 2564 โดยเป็นลำดับที่ 3 ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน ต่อจากโขนและนวดไทย

หลายคนสงสัยว่าคนที่ปรากฎในภาพดังกล่าวคือใคร?

ภาพบุคคลที่ได้เป็นแบบนำไปขึ้นปก คือ “โนราแขม” หรือนางแขม เครือวัลย์ ครูโนรา และเป็นศิลปินผู้ประพันธ์ขับกลอนและรำมโนราห์ ชาว จ.กระบี่ ที่สามารถถ่ายทอดท่ารำโนราออกมาได้อย่างปราณีตและสวยงาม จนได้รับคำชื่นชมจากชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก

เป็นอีกหนึ่งความประทับใจ ที่จันปลื้มใจมากค่ะ ที่เห็นวัฒนธรรมไทย ได้รับความสนใจจากทั่วโลก