จังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง

เรียกได้ว่าเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทย ที่มีชื่อเหมืนกับชื่อจังหวัด

ประเทศไทยของเรามีพื้นที่กว้างใหญ่ถึงกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆจำนวน 76 จังหวัดและแบ่งเป็นอำเภอย่อยๆอีกมากถึง 878 อำเภอ(ไม่นับรวม 50 เขตของกรุงเทพ)

โดยแต่ละอำเภอต่างก็มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองแต่ทราบหรือไม่ว่า ในจำนวนอำเภอมากมายของไทยนั้นมีอยู่หนึ่งอำเภอที่พิเศษไม่เหมือนใครเลยก็คือ ‘อำเภอพระนครศรีอยุธยา’ ซึ่งหลายคนอ่านแล้วอาจจะแปลกใจแต่นี่คือ ‘อำเภอเดียวในไทยที่มีชื่อเหมือนกับชื่อจังหวัด’และทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลายเป็นจังหวัดเดียวในไทยด้วยที่ ‘ไม่มีอำเภอเมือง’ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา’เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อเดิมว่า ‘อำเภอรอบกรุง’  อำเภอนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 6ถูกเปลี่ยนเป็นชื่ออำเภอแบบในปัจจุบัน เมื่อปี 2500 ในสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงครามอำเภอนี้มีฐานะเป็นเหมือน ‘อำเภอเมือง’ ของจังหวัดอื่นๆเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นพื้นที่อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะในพื้นที่อำเภอ 130 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมดถึงเกือบ 140,000 คน หรือคิดเป็น 1,070 คนต่อตารางกิโลเมตร

ถือเป็นอำเภอที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครจริงๆแถมยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โดด่งดังมากๆอีกด้วยนะ